Outdoor Centrum Brabant
Actief ontspannen voor jong en oud!

Katapult bouwen.

Een opdracht waar creativiteit en behendigheid samen komen.

Bij het katapult bouwen is het de bedoeling dat je met je groep in 45 minuten een zo goed en stevig mogelijke katapult weet te bouwen van een stapel materialen bestaande uit balken, touwen en elastieken. Als de katapult klaar is, moet er een bal zo ver mogelijk weg worden geschoten; hiervoor krijgen de teams vijf pogingen.

Extra punten zijn te behalen als men de bal ook nog weet te vangen.